O nás

ICM-03.jpgICM v Holešově vzniklo 1. září 2009 v prostorách SVČ, příspěvková organizace, Sokolská 70, Holešov -Všetuly jako jedno ze sítě ICM v ČR. Jeho hlavním úkolem je poskytovat služby a informace dětem a mládeži, ale také pracovníkům s dětmi, pedagogům, rodičům a další široké veřejnosti. Spolupracuje s domovským SVČ Všetuly a dalšími institucemi ve městě a okolí.

ICM v Holešově je otevřeno:

Denně 13:00 – 18:00

Poskytované informace jsou řazeny podle jednotného klíče (Vzdělávání, Práce, Cestování, Volný čas, Občan a společnost, Sociálně patologické jevy, Mládež a EU, Informace z regionu), jsou bezplatné stejně jako poradenské služby.

Co dále nabízíme:

  • Besedy, přednášky, prezentace
  • Pracovat na počítači a vyhledávat na internetu
  • Prohlížet veškeré materiály
  • Inzerovat na naší nástěnce. Její pomocí můžete nabízet či hledat doučování, shánět spolubydlící, prodat učebnice a skripta…